• bbb

Condensatoren in hernieuwbare energiesystemen

CRE blinkt uit in het ontwerpen van filmcondensatoren om de unieke eisen van elk van de elektronische fasen van stroomomvormers op te lossen. Tot de wereldwijde klanten van CRE behoren toonaangevende fabrikanten van tractie-energiesystemen voor treinen, lassers, UPS-systemen, motoraandrijvingen, medische beeldvorming, medische lasers, E-voertuigen, smart grids, verwerking en omvormers voor gedistribueerde / hernieuwbare energie. 

z